Åtteklassinger fra Holte skole besøkte UiA laboratoriene.

Fornøyde elever i D-klassen foran Saturn 8. april 2014, i alt har 94 elever fordelt på 4 klasser besøkt tre av våre laboratorier.

  1. Molekylærbiologi-laben: «Elevene deltok på molekylærbiologi-lab, hvor de fikk se sitt eget DNA»  (v/ Vivian Kjelland).
  2. Hematologi-laben: «Elevene fikk tatt blodprøve av hverandre i fingeren, stryke det ut på et objektglass og, etter farging, observere egne celler i mikroskopet»( v/ Thomas Hundhausen og Margarita Milan)
  3. Stjerne-laben: «Elevene observerte lyset fra en glovarm spiker og lyset fra en varm hydrogengass, forsøkene viser hvordan lyset fra stjernene bringer kunnskap om Universet til Jorden (observatøren)»

Takk for besøket og velkommen tilbake!

Du kan lese mer om opplegget her.

KKG elever besøker Tycho Brahe observatoriet

30 elever fra KKG besøkte UiA 28. november 2013. Klassen til  Linda G Mølland deltar i Lektor II prosjektet, et prosjekt som gir klassen anledning til å møte en lærer som har astrofysikk som spesialfelt. I den anledning fikk elevene besøke Tycho Brahe Observatoriet, de fikk se Månen og detaljer i Solens komosfære. Elevene på bildet venter på foreleseren, temaet er «Spektrallinjer avslører stjernens (kometens) kjemiske sammensetning». Fortsett å lese «KKG elever besøker Tycho Brahe observatoriet»

Justering av deklinasjonsaksen i øst-vest retning (Driftsmetoden)

Astrofysikkstudent Morten H. Urstad måler tiden det tar stjernen å bevege seg to streker nedover langs den lineære diameteren. Stjerne vil drifte nedover langs meridianen dersom teleskopets timeakse ligger øst for stedets meridian.  Morten registrerte en relativ rask bevegelse nedover, denne driftshastigheten ble redusert til 1 strek pr minutt etter at teleskopets timeakse ble dreid mot vest. Driftshastigheten opphører når timekasen er sammenfallende med stedets meridianplan. Denne justeringen krever en tålmodighet og god tid. Fortsett å lese «Justering av deklinasjonsaksen i øst-vest retning (Driftsmetoden)»

«Metochi teater» på Lesbos

Mandag 17. juni klokken 22:00 starter første forestilling om stjernehimmelen i «Metochi teater» med publikum fra Universitet i Agder. Fra sin teaterstol (stein) får kollegaer fra Naturvitenskaplig Institutt se den samme stjernehimmelen som Aristoteles observerte for 2350 år siden.  Hans observasjonssted var Kallonibukta, få kilometer fra Metochi. For anledningen har Instituttleder Dag Olav Andersen engasjert skuespiller Persi (Tarald Peersen) til å gi en forestilling. I pausen vil publikum få anledning til å observere den kjente kulehopen i Herkules, kalt M13, som Edmund Halley oppdaget i 1714. Alle stjernene i M13 er født i samme sky. Hopens diameter er 145 lysår og avstanden ut er 25 000 lysår. Fortsett å lese ««Metochi teater» på Lesbos»

Vigvoll elevene fikk observere en aktiv Sol 24. mai

Takk for besøket, velkommen som UiA-student! Elevene fikk oppleve en Sol full av flammetunger. Flammetungene er store røde gass skyer. De er synlig langs Solens rand.

Ernst Evestad, det var hyggelig du tok kontakt. Håper du syntes det var litt morro å se en aktiv Sol i lyset fra kromosfæren.

Fortsett å lese «Vigvoll elevene fikk observere en aktiv Sol 24. mai»

Elevene fra Vigvoll skole fikk se både kromosfæren og fotosfæren på Sola / 2. mai 2013

Elevene fra Vigvoll skole fikk se store solflekker og røde flammetunger i kromosfæren. Et sammendrag av informasjonen i forkant av besøket i observatoriet vil om kort tid legges ut på nettstedet. Takk for besøket.

Fortsett å lese «Elevene fra Vigvoll skole fikk se både kromosfæren og fotosfæren på Sola / 2. mai 2013»

14.03.2013 besøkte Åmli Skule Tycho Brahe observatoriet

Maritha Pettersen Vehus fikk se den store Oriontåka, de fire trapesstjernene og de tre stjernene på den rett linjen.

Avstanden ut til tåka er 1500 lysår. Inne i tåka finner astronomene nyfødte stjerner.

De fire trapesstjernene er «født» inne i tåken, de er i dag synlige fordi den intense strålingen har «gravd» dem fram. Fortsett å lese «14.03.2013 besøkte Åmli Skule Tycho Brahe observatoriet»

Lektor II prosjektet: «Elektromagnetisk stråling fra verdensrommet»

Tre av deltakerne, fra venstre: Lorentz Juell Bøksle Gjessing, Martine Hille og Amanda Lillesund

Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) og UIA har etablert et Lektor II – samarbeid innenfor naturfag (Vg 1). Prosjektet har fått tittelen «Elektromagnetisk Stråling fra Verdensrommet». Prosjektet ble gjennomført 28. november 2012, i alt deltok 30 elever fra KKG (klasse 1 STB).

Fortsett å lese «Lektor II prosjektet: «Elektromagnetisk stråling fra verdensrommet»»

Hestnes Montessori skole besøker Tycho Brahe Observatoriet 26.09.2012

Forskningsdagene høsten 2012 – «En natt på Campus», onsdag 26 – torsdag 27. september.

Skolen som ble trukket ut i år er Hesnes Montessoriskole fra Grimstad. Universitetet i Agder kunne tilby de 12 elevene et innholdsrikt program fra klokken 16.00 på onsdag ettermiddag til klokken 08.30 på torsdag. De vil bli møtt med fanfare (Magnus Malmedal Drågen) og ønsket velkommen av Kjell Tybring Andresen. Kl.16.15 vil elevene bli fulgt til Institutt for folkehelse…, hvor de fikk servert middag sammen. Besøket her ble avsluttet på kjøkkenet, her fikk de lage sin egen kveldsmat (rundstykker).  Deretter tente elevene hodelyktene og gikk til Agder naturmuseum, etter kveldsmaten overtok Institutt for naturvitenskap. En gruppe tro til stjernelaben og en gruppe til flåttlaben. Kl. 22.00 kunne Institutt for helse- og sykepleievitenskap tilby overnatting i sykehussenger.

Fortsett å lese «Hestnes Montessori skole besøker Tycho Brahe Observatoriet 26.09.2012»

Aktiviteter under venuspassasjen 2012

Targeir Attestog tok dette bilde av Venus. Han holdt kameratelefonen, en Sony Ericsson K800, bak Meade-teleskopets okular. «Eg hadde flaks som klarte å halde det riktig ved teleskopet.» (sitat Targeir).

På taket til realfagsbygget var på det meste 12-15 mennesker samtidig. Alle ville ha en titt i teleskopet, og smilene kom fort etter synet av Venus foran Sola. Mange flotte bilder ble tatt i det fine været fra soloppgang til 4. kontakt kl 06:54:33.

Fortsett å lese «Aktiviteter under venuspassasjen 2012»