Tycho Brahe Observatoriet til Møvik

Ragnar Kalleberg (leder av Observatorie komitéen) viser hvor teleskopets fundamentet skal plasseres. Han ser for seg symmetrilinjen (linjen som bestemmer observatoriets posisjon på plattingen) fra sentrum av kanonstillingen, gjennom teleskopets deklinasjonspunkt og opp til toppen av kuppelen

Jeg er mektig imponert over dugnadsinnsatsen foreningens medlemmer har gjennomført så langt. Fundamentet, med den sirkelrunde delen var flott.

Fortsett å lese «Tycho Brahe Observatoriet til Møvik»

Nytt regulerbart fundament

Vi har over lengre tid hatt problemer med teleskopets poljustering. Vi har ikke har mulighet for justering av ekvatorialvinkelen (horisontalnivået) og azimuthvinkelen (øst/vest retningen). En korrekt utgangsstilling (home position) er avgjørende for en rask lokalisering objektene på himmelen. Skal besøkstjenesten fungere optimalt må vi raskt finne fram til stjernene. Fotografering med lange eksponeringstider krever også korrekt utgangsstilling. Firmaet OPS Mekanisk har funnet en løsning for oss.

Fortsett å lese «Nytt regulerbart fundament»