Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Fundament

Vi har nådd en ny milepæl. Fundamentet til observatoriet er ferdigstilt. Neste steg i prosessen er å hindre at fukt trenger inn mellom fundamentet og observatoriet. Vi har bestemt oss for en løsning i dag.

 

Continue reading

Ragnar Kalleberg (leder av Observatorie komitéen) viser hvor teleskopets fundamentet skal plasseres. Han ser for seg symmetrilinjen (linjen som bestemmer observatoriets posisjon på plattingen) fra sentrum av kanonstillingen, gjennom teleskopets deklinasjonspunkt og opp til toppen av kuppelen

Jeg er mektig imponert over dugnadsinnsatsen foreningens medlemmer har gjennomført så langt. Fundamentet, med den sirkelrunde delen var flott.

Continue reading

Vi har over lengre tid hatt problemer med teleskopets poljustering. Vi har ikke har mulighet for justering av ekvatorialvinkelen (horisontalnivået) og azimuthvinkelen (øst/vest retningen). En korrekt utgangsstilling (home position) er avgjørende for en rask lokalisering objektene på himmelen. Skal besøkstjenesten fungere optimalt må vi raskt finne fram til stjernene. Fotografering med lange eksponeringstider krever også korrekt utgangsstilling. Firmaet OPS Mekanisk har funnet en løsning for oss.

Continue reading