Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Fotosfære

Elevene fra Vigvoll skole fikk se store solflekker og røde flammetunger i kromosfæren. Et sammendrag av informasjonen i forkant av besøket i observatoriet vil om kort tid legges ut på nettstedet. Takk for besøket.

Continue reading