Meade LX 200 10 inc ekvatorialmontert på pilar, UiA: 2010

Kileplattformen (Wedgen) ble i 2010 plassert på en pilar av betong festet til en betong platting ved hjelp av armeringsjern. Hvordan timeaksen ble justert kan du lese i artikkelen Meade LX 200 10 inc ekvatorialmontert på pilar UIA 2010. Wedgen på bilde kan regulere både høyde- og asimut vinkelen. I dag stå teleskopet LX 200 10” på Møvik, dessverre er asimutmotoren ødelagt.  

Når teleskopet står i “Polar Home Position” skal timevinkelen (HA) og deklinasjonsvinkelen (Decvære henholdsvis null timer nitti grader. I denne posisjonen skal timeaksen og teleskopaksen peke mot himmelens Nordpol.  

 

Kileplattformen for LX 200 10”, montert på pilar.