Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Driftsmetoden

  1. I går startet jeg med Polaris i sentrum av synsfeltet, satt HA=12 og Dec=90 
  1. Polar Align: Easy Two Star. Autostar valgte Arcturus og Vega, strevde litt med å sentrer stjernene i synsfeltet. Gikk deretter til Altair, sentrerte og synkroniserte… Continue reading

Forklaringen tar utgangspunkt i figuren under. Den sorte sirkelen er himmelkulas ekvator med himmelpolen (P) i sentrum av sirkelen. Stedets meridian er linjen gjennom  Polen (P) og … Continue reading