LOS-båten, Fjord Faster og Månen i synsfeltet

Størrelsen på synsfelt i bildene, tatt med Meade kameraet koplet til binokularet Galaxy 100, er temaet i denne bloggenBloggen viser hvordan synsfeltet i bildet beregnes teoretisk når størrelsen på sensoren i kameraet og binokularets brennvidde er kjent. I praksis kan vi kontrollere svaret ved hjelp av Månen, skal vi får det til må Månens  tilsynelatende vinkel diameter være kjent.  Vi kan alternativt  ta bilde et objekt med kjent lineær størrelse og avstand. Som objekt valgte jeg LOS-båten på oppdrag på vei ut fjorden Kristiansand. Antok at båtens lineære størrelse er 50 fot og avstanden ut til båten er 1,4NM.  

Vi kan generelt si at objektets lineære størrelse kan beregnes når objektets vinkeldiameter og avstanden til objektet er kjent. Vi kan for eksempel måle vinkelavstanden mellom stjernene i et dobbelt stjernesystem og beregne den lineære avstanden mellom stjernene når avstanden ut til dobbeltstjernen er kjent.    

LOS båten passer Tuve, på vei mot nok et konteiner skip

Les mer: Bloggen Astrofoto med LPI og binokular Galaxy

Se Fjord Faster passere synsfeltet (video): Fjord Faster passerer Tuve