Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

 

Dette nettstedet brukes til å formidle og undervise astronomi og driftes av astrofysikeren Tarald Peersen, pensjonert universitetslektor fra Universitetet i Agder.

 

Mye bygger på observasjoner med et teleskop av type Mead LX200 10″ som står på realfagsbygget til universitetet. Observatoriet ble offisielt innviet tirsdag 8. juni 2004 og fikk ny kuppel våren 2010.