KKG elever besøker Tycho Brahe observatoriet

30 elever fra KKG besøkte UiA 28. november 2013. Klassen til  Linda G Mølland deltar i Lektor II prosjektet, et prosjekt som gir klassen anledning til å møte en lærer som har astrofysikk som spesialfelt. I den anledning fikk elevene besøke Tycho Brahe Observatoriet, de fikk se Månen og detaljer i Solens komosfære. Elevene på bildet venter på foreleseren, temaet er «Spektrallinjer avslører stjernens (kometens) kjemiske sammensetning».

Les mer om kometen Ison (pdf).

Det er gøy å få besøk og flott at dere klarte å gjennomføre observasjonene uten problemer.

Takk for besøket

Hilsen

Tarald
 

Solnedgang over Tinnheia 25.11.2013 15:20

Solen stuper «på hode» ned bak tretoppene på Tinnheia. Solen er bare 2,5 grad over horisonten i sydvestlig retning (Solen er speilvendt om horisontaldiameteren). Det er omtrent i denne posisjonen kometen Ison viser seg etter solnedgang om fire dager (Ison: 29. nov 2013; kl. 16 09 02; Høyde over horisont: 1 grad og kompasskurs: 223 grader). Fortsett å lese «Solnedgang over Tinnheia 25.11.2013 15:20»

Kometen Ison 17.11.2013

Eksponeringstid 30 sekunder; ISO 2000. Bildet er ikke støybehandlet. Bildet er «color convert» og «convert to Mono». Stjernen viser «smultringeffekt». Fokuseringen kan bli bedre. Bildet av Ison viser bedre fokus, fordi stjernen Spica i Jomfruen ble benyttet til fokusering av teleskopet. Ison passerte rett nord for Spica da bildet ble tatt.

Lovejoy

Kometen Ison 17.11.2013

Kometen Ison passerer stjernen GSC 5537-0855 (magnitude 12,82) 17. november klokken 05:56:53. UiA teleskopet er koplet til Canon EOS 60a, eksponeringstid 30 sekunder, ISO verdi 800, Bildet viser kjernen og komaen. Halen strekker seg ut mot den svake stjernen i øvre høyre hjørnet. Bildet er ikke reset for støy. Fortsett å lese «Kometen Ison 17.11.2013»

Justering av deklinasjonsaksen i øst-vest retning (Driftsmetoden)

Astrofysikkstudent Morten H. Urstad måler tiden det tar stjernen å bevege seg to streker nedover langs den lineære diameteren. Stjerne vil drifte nedover langs meridianen dersom teleskopets timeakse ligger øst for stedets meridian.  Morten registrerte en relativ rask bevegelse nedover, denne driftshastigheten ble redusert til 1 strek pr minutt etter at teleskopets timeakse ble dreid mot vest. Driftshastigheten opphører når timekasen er sammenfallende med stedets meridianplan. Denne justeringen krever en tålmodighet og god tid.

Astrofysikkstudenten Morten H. Urstad justerer deklinasjonsaksen

Skalaen i astrookularet

Den lineære diameteren i okularets synsfelt har 50 streker (enheter). Den gule stjernen (er plassert i skjæringspunktet mellom ekvator og meridianen) beveger seg langs diameteren når teleskopet dreies rundt deklinasjonsaksen. Vi skal senere gi en metode som bestemmer hvor mange buesekunder pr sekund stjernen drifter i synsfeltet.

Uranus og 20 Cetus 4. oktober 3013 klokken 22:30

Helst skulle «den gule stjernen» både ligge på meridianen og på himmelens ekvator. Stjernen 20 Cet, ble valgt fordi den tilfredsstiller nesten den ideelle posisjonen (HA=00:0:24 og Dec= 1g4m). I stjernekartet er den «gule stjernen» blå på hvit firkant, den har en magnitude på 4,78. 20 Cet ligger i stjernebildet Hvalfisken (Cetus). Uranus ble også valgt som «gul stjerne», den var ubrukelig fordi planeten har både variabel deklinasjon og rektascensjon. Uranus drev vekk fra diagonalen.

Kometen Ison 6. november 2013 kl 05:57

Stjernekartet SkyMap viser kometens posisjon 6. november kl 05:57. Den oransje stjernen i bildet har lysstyrke 9,67. De andre stjernene har en lysstyrke fra 12 til 14. Bildet til høyre viser kometen Ison. Komten har en lysstyrke på 13, en faktor 250 mindre enn forventet. Forventet lysstyrke er 7,2. Kometens høyde over horisonten er 23 grader i retning 126 grader (kompasskurs eller azimuth). Fortsett å lese «Kometen Ison 6. november 2013 kl 05:57»