Maksutov-Cassegrain teleskopet ETX 90 – Optikk

Strålegangen fra linse til okular: ETX 90 teleskopet er en Cassegrain konstruksjon1 med hull i primærspeiletLysstrålene går fram og tilbake 3 ganger i området mellom primær– og sekundærspeil, en strekning på 900mmDen konkave kulelinsen og det konvekse kulespeilet øker fokuslengden med omtrent 40%, fra 900mm til 1250mm.  

Tegningen viser den konkave kulelinsen øker vinkelen i forhold til den optiske aksen. Linsen er divergerende eller negativ når kuleflaten på utsiden av teleskoprøret (R1) mindre radius kuleflaten på innsiden av røret (R2)5Legg merke til det konvekse kulespeilet har samme radius som linsens kule flate R2(En nærsynt person benytter en negativ  kulelinse fordi lyset skal nå fram til netthinnen). Det konvekse kulespeilet er også negativt og vil også divergere lysstrålene  og øke teleskopets fokuslengde6 Strålene går ut gjennom hullet i primærspeilet og samles i teleskopets fokusplan foran planspeilet. Planspeilet reflekterer lyset til okularet i senitholderen.  

Vertikal og horisontal flipp: Bildeav objektet med okularet i senitholderen er flippet vertikalt (speilvendt). Vender vi planspeilet horisontalt og lar lyset gå direkte gjennom fotoporten og okularet uten retningsforandring, vil  bildet bli både speilvendt og orientert opp-ned. Observasjon av objekter på bakken eller stjerner i nærheten av horisonten kan vi med fordel benytte 45 grader prismet i fotoporten fordi synsfeltet er orientert i riktig retning. Det er mer behagelig å benytte  okularet i senitholderen når stjernene står høyt på himmelen, legg merke til at synsfeltet i denne posisjonen er speilvendt. 

Les videre her:

Maksutov Cassegrain teleskopet Meade ETX-90 – Optikk

Startveiledning og utstyrsliste for teleskopet Meade ETX 90 PE

ETX-90 har en lysåpning på 90 mm, og en brennvidde på 1250 mm. Lysåpningen og teleskopets brennvidde er to sentrale størrelser som bestemmer teleskopets egenskaper som åpningsforholdet (13,8), teleskopet største forstørrelse (90x), teleskopets minsteforstørrelse (13x) diffraksjonsgrensen (1,3 buesekund) og magnitudegrensen (11,8).

Teleskopet i «Polar Home Position»

Du kan lese hele bloggen her: A8 Start prosedyren for teleskopet Meade ETX 90 PE

PS!    USB to RS 232 (serial) adapter  for Winows 7

Punkt 16 i utstyrslisten kan oppgraderes fordi den nye USB-driveren og kabelsettet #506 for Windows 7 fungerer som det skal. Driveren fant jeg på disketten «Telescope control Software», versjon 5.53 (punkt 17 i utstyrslisten). Stjerne programmene på den gamle UIA-PCen er fra 28. desember 2020,  i stand til å styre ETX 90 teleskopet.

Her kan du lese mer om UiA teleskopene og deres egenskaper. A10. (pdf).

Venus observasjoner fra Andøysløyfen

Teleskopet ut på verandaen

Praktisk astronomi krever gode rutiner, et teleskop som fungerer og mye trening både innendørs og utendørs. I Andøysløyfen står teleskopet i «Polar Home Position» bak døren ut til verandaen. En viktig del av «Align» prosedyre er å finne retningen til nord. Tre hull er boret i gulvet på verandaen, hullene er hjørnene i en likesidet trekant som er orientert mot nord ved hjelp av Solens meridian passasje. Teleskopet plasseres i hullene med nord-foten lengst mot nord. I denne stillingen peker referansemerket på «Base Housing» mot syd1

Erfaringen har vist at orienteringen av de tre hullene gir i første omgang god nok orientering av teleskopet i nordsyd-retning.

Teleskopet og datamaskinen koples til den elektriske kontakten som er lagelig plassert på verandaveggen. Da er det på tide å sette teleskopets «On/Off-switch» på «ON» og åpne stjerneprogrammet «AutoStar Suite». Kabelen2 som sørger for kommunikasjon mellom teleskopet og stjerneprogrammet koples til fjernkontrollen og en av USB portene på datamaskinen. Hvilken «Com»-port som benyttes finner vi i menyen «Enhetsbehandling/USB-kontroller» i Windows 10.  Her finner vi at den bakerste USB-porten på venstre side av datamaskinen får tildelt nummeret Com-5.  Vi må informere stjerneprogrammet at det er denne porten som er valgt. Hvordan gjør vi det? Vi går inn i «Telescope» menyen og åpner «Communication/CommPort Setup…», setter tallet 5 på riktig plass3. Deretter går vi tilbake til «Telescope»-menyen og velger Protocol/AutoStar via CommPort». Programmet gir oss en melding på skjermen om vi har utført koplingen korrekt. Et klikk på «Telescope» ikonet på menylinjen i programmet aktiviserer fjernkontrollen i «AutoStar».

Bilde 1 Hand Controll Panel

Her kan du lese hele bloggen:

Venus observasjoner fra Andøysløyfen

 

Stjernehimmelen er klar, er du klar?

Som regel er jeg ikke klar nok til å dra ut for å se stjernehimmelen med det blotte øye. Går turen til hytta tar jeg teleskopet med i bilen. Men her blir den altfor ofte liggende ubrukt. Hvorfor svikter min interesse om å ta i bruk mitt personlige «Vindu mot Universet». Det er jo meningsløst å frakte teleskopet fram og tilbake til hytta uten å ta det i bruk. Er dette manglende interesse for praktisk astronomi?
         
Fortsett å lese «Stjernehimmelen er klar, er du klar?»