«Åpen Dag» på UiA 11.03.2015

12 fysikkeelever fra den videregående skolen i Kristiansand besøkte Tycho Brahe Observaroriet i i anledning «Åpen Dag» på UiA. De fikk se kraftige solflekker i det store UiA telelskopet. I et mindre teleskop fikk de se Solens innflytelse på hydrogengassen i kromosfæren over solflekkene.

Senere på kvelden fikk tre av elevene se den historiske dobbeltstjerne Castor i Tvillingene, stjernen som William Herschel oppdagt på slutten av 1700-tallet. De to Castorstjernene roterer rundt felles tyngdepunkt. Mer om dobbeltstjerner kommer senere.

Les litt mer (pdf)