Astronomy Cafe på Rhodos

Navigatøren på Volantis viste veien til Astronomy Cafe. Den lå på en fjelltopp i landsbyen Faliraki, noen mil fra byen Rhodos. Her fikk vi oppleve fullmånen stige opp fra Middelhavet. Vi fikk være med på en “tur” på stjernehimmelen i observatoriet. Hipparchos Astronomy Cafe hadde et stort utstillingsareal. Her forsvant jeg fort inn i min astronomiske verden og tok en rekke bilder. Noen av bildene med litt tekst kan du se her: Astronomy Cafe på Rhodos.

Inngangen til Astronomy Cafe på Rhodos

Stjernen 61 Cygnus viser at det heliosentriske verdensbildet er riktig

Omtrent 30 rektorer fra videregående skoler i Agder besøkte Metochi Amfi den 17.08.2018. De fikk oppleve kjente stjerner og stjernebilder i månelyset. Månen sto i Sagittarius, var 8 dager gammel og 58% belyst. Takk for besøket!

Parallaksebevegelsen av stjernen 61 Cygnus viser at det heliosentriske verdensbildet er riktig.

Friedrich Wilhelm Bessel fant i 1838 at stjernen flyttet seg omtrent 0,6 buesekunder på himmelen i løpet av ett år, tilsvarer en avstand på omtrent 10 lysår. 61 Cygnus fikk kallenavnet «Flying star» på slutten av 1700 tallet, bare 11 stjerne har større parallakse vinkel enn 61 Cygnus (SkySafari). I dag er avstanden korrigert til 11,4 lysår (Hipparkos satellitten)

61 Cygnus er en dobbel stjerne, begge stjernene er røde, er mindre enn Solen og de rotere rundt felles tyngdepunkt. Avstanden mellom stjernene er 2 ganger to avstanden til Pluto.

«Sykepleierne» fikk øyekontakt med Svanen på Metochi

Ellen Benestad Moi, Anne Tønsberg, Anne Skisland og Sylvi Flatland fikk se øyane på Svanen. Alle fra UIA

Dobbeltstjernen Albireo viste seg fra sin beste side. Takk for besøket alle sammen, det var gøy å oppleve stjernehimmelen over Metochi sammen med dere. Flott at dere også  kom med mange utfordrende spørsmål om alt «mellom himmel og Jord».

Litt informasjon om den kjente dobbelsternen Abireo (SkySafari):

Stjernebilde Svanen vises som et kors i Melkeveien, i foten av korset lyser Albireo og i den andre enden ser vi Deneb, den serkeste stjernen i stjernebildet. Stjerneparet har forskjellig farge, den ene er blå og den andre er gul. Avstanden mellom de to stjernene er omtrent lik avstanden fra Solen til Pluto (40AU) og det tar 100 år å rotere en gang rundt felles tyngdepunkt.

Praktisk Astronomi på Sørlandets Lærerstevne – Høsten 2016

Lærerene vil få oppleve:

  • Synkronisering av et bærbart teleskop og  hvordan teleskopene finner fram på himmelen
  • Smarttelefonen i praktisk astronomi undervisningen.
  • Hvordan mobiltelefonen koples til teleskopet
  • Tycho Brahe observatoriet
  • Hvordan lærerstudentene forbereder en observasjonkveld med det blotte øyet
  • Informasjon om astronomikurs til sommeren (uke 30) på Metocho/Lesbos / Hellas

Vedlegg

«Åpen Dag» på UiA 11.03.2015

12 fysikkeelever fra den videregående skolen i Kristiansand besøkte Tycho Brahe Observaroriet i i anledning «Åpen Dag» på UiA. De fikk se kraftige solflekker i det store UiA telelskopet. I et mindre teleskop fikk de se Solens innflytelse på hydrogengassen i kromosfæren over solflekkene.

Senere på kvelden fikk tre av elevene se den historiske dobbeltstjerne Castor i Tvillingene, stjernen som William Herschel oppdagt på slutten av 1700-tallet. De to Castorstjernene roterer rundt felles tyngdepunkt. Mer om dobbeltstjerner kommer senere.

Les litt mer (pdf)