Startveiledning og utstyrsliste for teleskopet Meade ETX 90 PE

ETX-90 har en lysåpning på 90 mm, og en brennvidde på 1250 mm. Lysåpningen og teleskopets brennvidde er to sentrale størrelser som bestemmer teleskopets egenskaper som åpningsforholdet (13,8), teleskopet største forstørrelse (90x), teleskopets minsteforstørrelse (13x) diffraksjonsgrensen (1,3 buesekund) og magnitudegrensen (11,8).

Teleskopet i «Polar Home Position»

Du kan lese hele bloggen her: A8 Start prosedyren for teleskopet Meade ETX 90 PE

PS!    USB to RS 232 (serial) adapter  for Winows 7

Punkt 16 i utstyrslisten kan oppgraderes fordi den nye USB-driveren og kabelsettet #506 for Windows 7 fungerer som det skal. Driveren fant jeg på disketten «Telescope control Software», versjon 5.53 (punkt 17 i utstyrslisten). Stjerne programmene på den gamle UIA-PCen er fra 28. desember 2020,  i stand til å styre ETX 90 teleskopet.

Her kan du lese mer om UiA teleskopene og deres egenskaper. A10. (pdf).

Finjustering av teleskopets timeakse – Driftsmetoden

Forklaringen tar utgangspunkt i figuren under. Den sorte sirkelen er himmelkulas ekvator med himmelpolen (P) i sentrum av sirkelen. Stedets meridian er linjen gjennom  Polen (P) og Senit (Z). Teleskopet har en østlig asimut feil fordi timeaksen peker mot et punkt på himmelen (P’) som ligger øst for himmelpolen (P). Står Polaris i sentrum av  synsfeltet og teleskopet står i “Polar Home Position”, vil Polaris ligge øst for himmelpolen. 

 

Himmelkula når timeaksen (P’) peker øst for NCP (P)

 

Figuren viser øyeblikket referansestjernen står både i syd, er på ekvator og  er plassert midt i teleskopets synsfelt. Referansestjernen er tegnet som en liten gul ring, den store ringen markerer teleskopets synsfeltet. På grunn av jordrotasjonen beveger synsfeltet seg langs himmelens ekvator når polen er P’ (blå sirkel) Referansestjernen beveger seg langs himmelens ekvator når polen er P (sort sirkel) Tegningen viser at referansestjernen beveger seg nedover i synsfeltet når stjernens beveger seg mot vest.  

Figuren viser også at teleskopets deklinasjonsakse (West’ – East’) må dreies mot klokka til den har samme retning som himmelkulas deklinasjonsakse (W – E). Retningen på teleskopets deklinasjonsakse justeres ved hjelp av asimut skruen.  

Drifter referansestjernen nedover i synsfeltet ligger timeaksen øst for Polen og asimut skruen roteres mot klokka til referansestjernen ligger rolig i synsfeltet.  

Her finner du hele Bloggen: Finjustering av teleskopets timeakse