Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Solen

Klokken 13:15: er hele Merkur inne på solskiven
Continue reading

Jeg hadde kameraet i «Live mode», var usikker på hvor Mekur ville treffe Solen ved 1. kontakt. Plutselig dukket planten opp, som «avtalt» klokken 13:13:13. Continue reading

Merkur klokken 13:47, 33 minutter etter første kontakt. Continue reading

Bildet viser Solens fotosfære 8. mai 2016, vi ser en stor solflekk (2542) og syd for denne en liten sirkulær flekk (NASA/Soho). 9. mai vil Merkur framstå som en liten mørk sirkulær prikk, omtrent som den lille flekken syd for den store solflekken. Continue reading

Solen stuper «på hode» ned bak tretoppene på Tinnheia. Solen er bare 2,5 grad over horisonten i sydvestlig retning (Solen er speilvendt om horisontaldiameteren). Det er omtrent i denne posisjonen kometen Ison viser seg etter solnedgang om fire dager (Ison: 29. nov 2013; kl. 16 09 02; Høyde over horisont: 1 grad og kompasskurs: 223 grader). Continue reading

Takk for besøket, velkommen som UiA-student! Elevene fikk oppleve en Sol full av flammetunger. Flammetungene er store røde gass skyer. De er synlig langs Solens rand.

Ernst Evestad, det var hyggelig du tok kontakt. Håper du syntes det var litt morro å se en aktiv Sol i lyset fra kromosfæren.

Continue reading

Bildet er tatt 20. april 2013 klokken 12:47:29. Denne gangen har vi benytte Canon EOS 60Da, et spesialkamera for astrofotografering. Sammenliknet med EOD D60, har dette kameratet større følsomhet (X3) i den infrarøde delen av spekteret. Eksponeringstiden er 1/13 sekund og ISO-verdien er 230.

Continue reading

Foto av sola viser to markerte flammetunger (engelsk: spicules)

Vi eksperimenterer med å ta bilder fra det vi ser i solteleskopet. Gode bilder krever gode observasjonsforhold, nøyaktig fokusering og at filteret er riktig justert.

Det røde lyset som vi ser på bildet er hydrogenet i kromosfæren. Hydrogen sender ut rødt lys når elektronet hopper fra bane 3 til bane 2. Lyset som treffer webkameraet har en bølgelengde på 656,28nm (usikkerheten er 0,05nm). Continue reading

Bildet er tatt søndag 15. juli 2012. Vi ser den store flekkgruppen (1520) og flere mindre grupper i bakgrunnen.  Et historisk CCD bilde fordi Tycho Brahe Observatoriets nye teleskop er benytt for første gang. Nye observasjonsrutiner er under utvikling, det er vårt ønske at bildene etter hvert skal få bedre kvalitet. Kameraet er av typen Starlight Xpress med 10,2 megapiksler. CCD brikken har kjøling og «røde, grønne og blå piksler». Brikken har en geometrisk dimensjon på 23,4mm x 14,9 mm.

 

Continue reading

Bildet viser Solen 26. mars 2011 kl 1159. Vi ser flere store solflekker. Det spesielle her er at umbraen (den mørke delen av solflekken) er veldig tydelig. Legg merke til den hvite streken som ligger over den største flekken. Kurven viser lysverdiene for pikslene som ligger under denne streken. Umbraen har lysverdier som er omtrent halvparten av lysverdien utenfor flekken.

Continue reading