Astrofotografering på Metochi – Roterende stjernebilder

Stjernene i synsfeltet roterer mot klokka rundt Polaris. Bildet har en eksponeringstid på 30 minutter. Til venstre i bildet ser vi Store bjørn. De to øverste stjernebuene (midt i bildet) er Dragens to øyne, den høyre stjernebuen er Etanin, den er litt rødlig fordi overflatetemperaturen er bare 4000 Kelvin. Polaris er i sentrum av bildet. Den gule stjernebuen nordvest for Polaris er den sterkeste stjerna i Lille bjørn Karlsvogna. Den lange blå buen i høyre hjørne er Deneb i stjernebildet Svanen

Vi kan endre på kontrasten i bildet, sirkelbuene blir lysere og Melkevein kommer til syne i høyre delen av bildet.
Fortsett å lese «Astrofotografering på Metochi – Roterende stjernebilder»

Rotasjonsbilde av Lillebjørn

Bildet viser hvor mye Lillebjørn har rotert i løpet 33 minutter 26. august 2015 klokken 01:41 om natten. Bildet viser store områder av himmelen, vinkelstørrelsen av Lillebjørn er 19 grader. Legg merke til at Bjørnens hale ligger horisontalt og sentralt i bilde. Sporene etter de to «bakhjulene» er tydelige, den hvite stjernen buen har en overflatetemperatur på 10000 grader, den gul-røde buen har en overflatetemperatur  på 4000 grader. Vi ser også en del av landskapet rundt Metochi Observatoriet

Fortsett å lese «Rotasjonsbilde av Lillebjørn»

Fargerike stjerner i sirkelbane rundt Polaris.

Bilde viser fargerike stjerner i sirkelbane rundt Polaris. (Metochi Observatoriet 25. august 2015)

Den sterkeste stjerna i sentrum er Polaris. Eksponeringstiden er 17 minutter. ISO verdien er satt til 100, en lav iSO verdi reduserer støyen (lyset fra Mpnen),  Bildet viser at stjernene er fargerike på grunn av forskjellig overflatetemperatur. Lengden av sporene viser stjernenes relative hastighet. De stjernene som ligger lengst vekk fra «himmelens omdreiningspunkt» må nødvendigvis har større hastighet, de har lenger vei å bevege seg i løpet av ett døgn. Polaris flytter seg lite i løpet av 24 timer fordi Jordens rotasjonsakse går nesten gjennom Polaris, avviket er bare 40 bueminutter. Polaris kalles ofte for Nord Stjerna fordi den viser  retningen mot nord. Fortsett å lese «Fargerike stjerner i sirkelbane rundt Polaris.»