Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Komet

Ison har «overlevd»

Continue reading

Kometen Lovejoy (mag 8.0) klokken 06:02:11; 26. november 2013. Kometen ligger sydøst for haletippen til Storebjørn, avstanden ut til kometen 64,5 millioner km (0,43 AU). Bildet er en sum av 7 bilder, den totale eksponeringstiden er 140 sekunder, kamerates (Canon EOS 60Da) ISO verdi er 640. Stretch mode: Moon (MaxIm). Lysforurensingen er borte på grunn av et stort signal/støy forhold. Bildet viser kometkjernen og komaen rundt kjernen og en vifteformet hale. Continue reading

Kometen Lovejoy passerer stjernen GSc 2518-1017 (m=12,09) i stjernebildet LMi (Leo Minor – Den lille løven) kl 04:42:34.

Eksponeringstid 30 sekunder; ISO 2000. Bildet er ikke støybehandlet. Bildet er «color convert» og «convert to Mono». Stjernen viser «smultringeffekt». Fokuseringen kan bli bedre. Bildet av Ison viser bedre fokus, fordi stjernen Spica i Jomfruen ble benyttet til fokusering av teleskopet. Ison passerte rett nord for Spica da bildet ble tatt. Continue reading

Stjernekartet SkyMap viser kometens posisjon 6. november kl 05:57. Den oransje stjernen i bildet har lysstyrke 9,67. De andre stjernene har en lysstyrke fra 12 til 14. Bildet til høyre viser kometen Ison. Komten har en lysstyrke på 13, en faktor 250 mindre enn forventet. Forventet lysstyrke er 7,2. Kometens høyde over horisonten er 23 grader i retning 126 grader (kompasskurs eller azimuth). Continue reading

«Påskeegget» Pan Starrs en komet som nå har rundet Solen og er på vei ut mot Oorts skyen. Bildet viser kometkjernen og komethalen. Kjernen er en «skitten snøball» og har en diameter på 20 km. Komethalen består av ispartikler som reflekterer sollyset. I dag er avstanden til Kometen 1,23 astronomiske enheter. En astronomisk enhet er 150 millioner km, dvs. avstanden fra Jorden til Solen. Kometen beveger seg høyere og høyere på himmelen og ligger nå vest av Pegasus firkanten på sin vei mot Andromeda galaksens posisjon på himmelen. Den kan være vanskelig å finne på grunn av lysforurensning og den lyse vesthimmelen etter solnedgangen. Continue reading