KKG elever besøker Tycho Brahe observatoriet

30 elever fra KKG besøkte UiA 28. november 2013. Klassen til  Linda G Mølland deltar i Lektor II prosjektet, et prosjekt som gir klassen anledning til å møte en lærer som har astrofysikk som spesialfelt. I den anledning fikk elevene besøke Tycho Brahe Observatoriet, de fikk se Månen og detaljer i Solens komosfære. Elevene på bildet venter på foreleseren, temaet er «Spektrallinjer avslører stjernens (kometens) kjemiske sammensetning».

Les mer om kometen Ison (pdf).

Det er gøy å få besøk og flott at dere klarte å gjennomføre observasjonene uten problemer.

Takk for besøket

Hilsen

Tarald