Stjernen 61 Cygnus viser at det heliosentriske verdensbildet er riktig

Omtrent 30 rektorer fra videregående skoler i Agder besøkte Metochi Amfi den 17.08.2018. De fikk oppleve kjente stjerner og stjernebilder i månelyset. Månen sto i Sagittarius, var 8 dager gammel og 58% belyst. Takk for besøket!

Parallaksebevegelsen av stjernen 61 Cygnus viser at det heliosentriske verdensbildet er riktig.

Fortsett å lese «Stjernen 61 Cygnus viser at det heliosentriske verdensbildet er riktig»

«Sykepleierne» fikk øyekontakt med Svanen på Metochi

Ellen Benestad Moi, Anne Tønsberg, Anne Skisland og Sylvi Flatland fikk se øyane på Svanen. Alle fra UIA

Dobbeltstjernen Albireo viste seg fra sin beste side. Takk for besøket alle sammen, det var gøy å oppleve stjernehimmelen over Metochi sammen med dere. Flott at dere også  kom med mange utfordrende spørsmål om alt «mellom himmel og Jord».

 

Fortsett å lese ««Sykepleierne» fikk øyekontakt med Svanen på Metochi»

Delta Cephei, prototypen for en Cepheid variabel stjerne

Polaris ligger midt i bildet. Store Bjørn ligger vest Polaris 10 september 2018 klokken 22.27. Sydøst for Polaris ser vi Kassiopeia rett over tretoppene (51s, ISO 1000 f/4,5, f=10mm). Den sterkeste stjerna nordøst av Polaris og rett vest for den røde stjerna er Alpha Cephei. Delta Cephei, prototypen for en Cepheid variabel stjerne, ligger i høyre kant av bilde, rett sydøst for to den røde stjernene.

Det var John Goodricke (1784), en unge døv engelske astronomen, han undersøkte flere variable stjerner med periodiske lyskurver. Disse stjernene ble kalt for Cepheide variable stjerner fordi prototypen (Delta Cephei hadde en periode på 5 dager og en magnetudeforandring fra 3,7 til 4,5) ble oppdaget av Goodicke i stjernebilde Cephei. Han døde bare 22 år gammel av lungebetennelse. Fortsett å lese «Delta Cephei, prototypen for en Cepheid variabel stjerne»

Prosjektet ekvatorialmontert Metochi teleskop

Fornøyd med dagen og synkroniseringsprosessen. Wedgen ble innstilt på 39 grader (breddegraden her nede). Polaris var den første stjernen som ble synlig med det blotte øyet. Teleskopet var på forhånd orientert mot nord ved hjelp av magnetisk kompass. Polaris viste at den magnetiske orienteringen var omtrent 5 grader øst av nord. Hele teleskopet ble dreid om trefotens nordlige bein/legg til Polaris ble synlig i sentrum av synsfelt av søketeleskopet SkyWatch. Polaris ble deretter senteret i synsfeltet av LX90 ved hjelp av breddeskruen og asimutskruen på den nye wedgen. Lengden på trefotens bein ble redusert til et minimum på grunn av okularenes høyde over bakken ble for stor. Denne forandringen førte til at de to bakbeina (den sydøstlige og den sydvestlige) fikk en ny posisjon og nye groper i fundamentet måtte meises ut. Dette arbeidet skal utføres i dag.
Fortsett å lese «Prosjektet ekvatorialmontert Metochi teleskop»

Metochi 25 år

«Verdensrommet er begripelig» (Pythagoras, Aristoteles, Aristarchus, Eratosthenes…)

I 2002 ble jeg invitert av Cornelia på tur til Lesbos, nærmere bestemt Xristos. Var ikke særlig begeistret i starten, måtte tenke meg litt om. Tankene mine gikk tilbake til 1995, året jeg traff Haakon Smedsvig Hanssen, vi underviste begge i faget Natur Samfunn og Miljø (NSM) i lærerutdanningen. Haakon var en fantastisk foreleser, han ønsket å komme nær kilden, der de kjente greske filosofene levde og utviklet sine teorier. Han satte i gang Metochi eventyret, inviterte studentene til klosteret og bygde Xristos til glede for ansatte ved høgskoler og universitet.

Fortsett å lese «Metochi 25 år»

Astrofotografering på Metochi – Roterende stjernebilder

Stjernene i synsfeltet roterer mot klokka rundt Polaris. Bildet har en eksponeringstid på 30 minutter. Til venstre i bildet ser vi Store bjørn. De to øverste stjernebuene (midt i bildet) er Dragens to øyne, den høyre stjernebuen er Etanin, den er litt rødlig fordi overflatetemperaturen er bare 4000 Kelvin. Polaris er i sentrum av bildet. Den gule stjernebuen nordvest for Polaris er den sterkeste stjerna i Lille bjørn Karlsvogna. Den lange blå buen i høyre hjørne er Deneb i stjernebildet Svanen

Vi kan endre på kontrasten i bildet, sirkelbuene blir lysere og Melkevein kommer til syne i høyre delen av bildet.
Fortsett å lese «Astrofotografering på Metochi – Roterende stjernebilder»

Astronomi kurs på Metochi – juli 2017 (Uke 30)

Bildet viser Observatoriet på Metochi, et studiested for Universitetet i Agder i Hellas. I bakgrunnen ser vi Metochi et klosteranneks til det kjente Limonosklosteret på øya  Lesbos i Egeerhavet. Metochi ble grunnlagt på 1500 tallet.  Studiestedet har sitt eget «amfi» som er tilrettelagt for observasjon av stjernehimmelen.  Mine opplevelser under stjernehimmelen på Lesbos har inspirert meg til å tilrettelegge et kurs for lærere og studenter som ønsker å lære mer om formidling av historisk- og ny kunnskap om verdensrommet.

Fortsett å lese «Astronomi kurs på Metochi – juli 2017 (Uke 30)»