Stjernen 61 Cygnus viser at det heliosentriske verdensbildet er riktig

Omtrent 30 rektorer fra videregående skoler i Agder besøkte Metochi Amfi den 17.08.2018. De fikk oppleve kjente stjerner og stjernebilder i månelyset. Månen sto i Sagittarius, var 8 dager gammel og 58% belyst. Takk for besøket!

Parallaksebevegelsen av stjernen 61 Cygnus viser at det heliosentriske verdensbildet er riktig.

 

Friedrich Wilhelm Bessel fant i 1838 at stjernen flyttet seg omtrent 0,6 buesekunder på himmelen i løpet av ett år, tilsvarer en avstand på omtrent 10 lysår. 61 Cygnus fikk kallenavnet «Flying star» på slutten av 1700 tallet, bare 11 stjerne har større parallakse vinkel enn 61 Cygnus (SkySafari). I dag er avstanden korrigert til 11,4 lysår (Hipparkos satellitten)

61 Cygni er en dobbel stjerne, begge stjernene er røde, er mindre enn Solen og de rotere rundt felles tyngdepunkt. Avstanden mellom stjernene er 2 ganger to avstanden til Pluto.