Månen 7 dager gammel over Metochi 16.09.2018

Månen på bildet er rettvendt, vi ser den sydligevestlige  halvdelen. Legg merke til det store krateret litt nedenfor midten av bildet.

Den lyse flekken i sentrum av karteret er  toppen av et stort fjell. Bildet viser størrelsen på teleskopets synsfelt (12 bueminutter) når Canon kameraet er plassert i primærfokus.