Meridianen på Metochi og montering av teleskopet

Teleskopet er nå orientert i forhold til meridianen på Metochi. Vi har forbedret tilkoblingsmekanismen mellom stativets skråplan og teleskopet for å gjøre teleskopet mer stabilt.

 

Fundamentet og de tre gropene

Gropene fra 2018 (bilde 1) som skal sikre korrekt synkronisering av teleskopet mot stjernehimmelen viser seg å fungere perfekt.

Bilde 1: Trefoten på plass i gropene fra 2018. Wedgen er koblet til trefotens topplate.

 

Den flate steinen er et godt og stabilt fundament for teleskopet. Trefoten er plassert i tre groper som er meislet ut for anledningen i 2018. Plasseres beina i de riktige gropene vil trefoten få korrekt posisjon i forhold til himmelens nordpol.

Bilde 2: Gropenes posisjon i forhold til meridianen på Metochi

De røde ringene (bilde 2) markerer gropene. Gropene er hjørnene av en likesidet trekant. Den loddrette linjen fra N-gropen og ned til midtpunktet på linjen mellom E- og W-gropene, er stedets meridian. Foten som står i N-gropen kan vi kalle nordfoten. Østfoten (E) står i gropen øst vestføten (W) vest for meridianen.

 

Skråplanet (X*WEDGE) og adapterplaten

Bilde 3: Stativets skråplan, X- WEDGE, er parallelt med himmelens ekvatorplan

Wedge er et engelsk ord for en kile eller et skråplan. Vi sier at teleskopet har korrekt ekvatorial montering, når wedgen (bilde 3) er innstilt på stedets breddegrad. Metochi har breddegraden 390. Ved korrekt innstilling vil teleskopet rotere rundt timeaksen, og stjernens posisjon i synsfeltet vil være konstant. Wegden har en asimutskrue og en breddeskrue. Asimutskruen finjusterer skråplanets asimutvinkel. Breddeskruen regulerer helningsvinkelen på skråplanet. Polaris vil bevege seg horisontalt i synsfeltet når vi endrer asimutvinkelen. Dreier vi på breddeskruen vil Polaris bevege seg i vertikal retning.

Først koples adapterplaten til wedgen ved hjelp av tre umbraco bolter med låsemutter (Bilde 4). Så settes teleskopets bunnplate på adapterplaten (bilde 5) som har tre små forhøyninger på overflaten som er tilpasset gropene i teleskopets bunnplate.

Bilde 4: Tre bolter med låsemutter (røde piler) holder adapteren i ro i forhold til X-WEDGE

Bilde 5: Adapterplaten er plassert på wedgen og klar til å ta imot teleskopet.

 

Nesten klar for observasjon

Teleskopet står nå i «Polar Home Position» (bilde 6). Deklinasjonsaksen er horisontal og står normalt på Metochi meridianen (øst-vest retning). Timeaksen har en helningsvinkel på 39 grader. To sandsekker er bundet fast til trefoten, sandsekken øker teleskopets stabilitet. Tauene (bilde 6) er festet til trefotens topp-plate.

Bilde 6: Teleskopet i «Polar Home Position»

Det gjenstår en del arbeid før vi kan foreta første observasjon. Søkekikkerten mangler og fjernkontrollen mangler. Vi må kople til spenningen og sørge for at søkekikkert og teleskopet peker mot samme punkt. Dette skal gjøres i kveld.