En piksel forteller…

Lysprofilen langs den grønne linjen i Bilde 4 gir en  diameteren på 15km ± 2km. Det betyr at størrelsen på Maginus H krateret ligger et sted mellom 17km og 13km. Usikkerheten i svaret er omtrent 13%. 

På grunn gode lysforhold og stor kontrast i Bilde 4 kan vi bestemme størrelsen på krateret, men seeingen” visker ut detaljer mindre enn 4km i krateret. Skal vi se mindre detaljer i krateret må observasjonsforholden forbedres og vi må velge en kamera-teleskop kombinasjon med mindre skaleringstall enn 0,5 buesekunder/ piksel.          

Bilde 4: Et mosaikkbilde av Maginus-H krateret. Lengden av den grønne linjen viser kraterets diameter.

 

 

Bilde 6: Maginus H kraterets lysprofil langs den grønne linjen i Bilde 4

Hele bloggen finner du her: En piksel forteller – Observasjon og usikkerhet i observasjonene 1

SkySafari på Hovden

 

Jeg har flere ganger beundret stjernehimmelen fra veien inn til BreiveDet er stort å oppleve stjernebilde Orion på vest himmelen med det blotte øyeten opplevelse som motiverer meg mer praktisk astronomi. 

Bilde 1: Stjernebildet over Hovden 13. januar 2021

Det er vanskelig å ta det perfekte bilde av en god opplevelse, men det er alltid  gøy å gjøre et forsøk eller to. Bilde 1 viser litt av stjernehimmelen jeg fikk oppleve under stjernehimmelen på Hovden 13. januar 2020. Bildet er teknisk dårlig, men godt nok til å framkalle gode minner 

Bilde 10: Stjernehimmelen over Hovden 13. februar 2021 – Kontrastbehandlet

Bilde 10 er tatt under gode observasjonsforhold 13. februar 2021. Kontrast behandlingen har ført til stor dybde i bildet. I bakgrunnen ser den nedre delen av Storenut til høyre i bildet og bak Storenut reflektere himmelen lyset de viktige kraftanleggene ved Ormsavatnet og Vatnedalen. Helt fremst i bildet ser vi snøen reflektere det røde lyset fra hodelykten min. Vi ser også en hytte i bildets synsfelt Legg merke til stjernebilde Vannslangen til venstre i bildet (Hydra)den har en bue på mørkeblåe himmelen. Den greske mytologien bretter om vannslangen heller vann i  en koppen. Koppen miner lit om den Lille Karlsvogna.  

Bilde 3: Stjernehimmelen over Hovden 13. februar 2021

Fargene i Bilde 10 fikk jeg ikke observert med det blotte øyet. Gode bilder av stjernehimmelen om vinteren har stor kontrast mellom den mørke stjernehimmelen og de små runde stjernene, slik de framstår i Bilde 3. Om himmelen er blå om natten er antagelig delte meninger om. Stemningen som vises i Bilde 10 kan med et par tastetrykk endres til Bilde 11.  

Bilde 11 viser en ny versjon av Bilde 10

Bilde 11 er en ny versjon av Bilde 10, begge bildene stammer fra samme datafil, men der har fått ulik bildebehandling. Landskapet er lysere og himmelen har fått flere gråtoner, sammenliknet med Bilde 10.

Bilde 6: Stjernehimmelen over Hovden 13. februar 202 – Bilde 3 elektronisk forstørret til 200%

Bilde 6 viser at observasjonsforholdene var gode 13. februar 2021, bildet er elektronisk forstørret fra 25% (Bilde 3) til 200% (Bilde 6)Den store diffuse lysflekken i sverdet er Orion tåkakjent som et fødested for nye stjerner.  

Les mer her:   Bloggen Orion over Breive

Bakkefoto med Meade ETX, LPI og AutoStar Suite

Jeg har som mål å lære meg litt om astrofotograferingLæringsprosessen så langt har vært utfordrende, det  dukker stadig opp nye uforståelige problemstillinger som kan være vanskelig å få løst. Jeg har skrevet kort om de problemstillingene jeg har vært innom og de løsningene jeg har funnet. Regner med at innholdet i bloggen vi være til stor hjelp i oppbygningen av min kompetanse innen praktisk astrofotografering.

Les mer: Bloggen astrofoto med Meade ETX_LPI_DSI og AutoStar Suite

 

Maksutov-Cassegrain teleskopet ETX 90 – Optikk

Strålegangen fra linse til okular: ETX 90 teleskopet er en Cassegrain konstruksjon1 med hull i primærspeiletLysstrålene går fram og tilbake 3 ganger i området mellom primær– og sekundærspeil, en strekning på 900mmDen konkave kulelinsen og det konvekse kulespeilet øker fokuslengden med omtrent 40%, fra 900mm til 1250mm.  

Tegningen viser den konkave kulelinsen øker vinkelen i forhold til den optiske aksen. Linsen er divergerende eller negativ når kuleflaten på utsiden av teleskoprøret (R1) mindre radius kuleflaten på innsiden av røret (R2)5Legg merke til det konvekse kulespeilet har samme radius som linsens kule flate R2(En nærsynt person benytter en negativ  kulelinse fordi lyset skal nå fram til netthinnen). Det konvekse kulespeilet er også negativt og vil også divergere lysstrålene  og øke teleskopets fokuslengde6 Strålene går ut gjennom hullet i primærspeilet og samles i teleskopets fokusplan foran planspeilet. Planspeilet reflekterer lyset til okularet i senitholderen.  

Vertikal og horisontal flipp: Bildeav objektet med okularet i senitholderen er flippet vertikalt (speilvendt). Vender vi planspeilet horisontalt og lar lyset gå direkte gjennom fotoporten og okularet uten retningsforandring, vil  bildet bli både speilvendt og orientert opp-ned. Observasjon av objekter på bakken eller stjerner i nærheten av horisonten kan vi med fordel benytte 45 grader prismet i fotoporten fordi synsfeltet er orientert i riktig retning. Det er mer behagelig å benytte  okularet i senitholderen når stjernene står høyt på himmelen, legg merke til at synsfeltet i denne posisjonen er speilvendt. 

Les videre her:

Maksutov Cassegrain teleskopet Meade ETX-90 – Optikk

Startveiledning og utstyrsliste for teleskopet Meade ETX 90 PE

ETX-90 har en lysåpning på 90 mm, og en brennvidde på 1250 mm. Lysåpningen og teleskopets brennvidde er to sentrale størrelser som bestemmer teleskopets egenskaper som åpningsforholdet (13,8), teleskopet største forstørrelse (90x), teleskopets minsteforstørrelse (13x) diffraksjonsgrensen (1,3 buesekund) og magnitudegrensen (11,8).

Teleskopet i «Polar Home Position»

Du kan lese hele bloggen her: A8 Start prosedyren for teleskopet Meade ETX 90 PE

PS!    USB to RS 232 (serial) adapter  for Winows 7

Punkt 16 i utstyrslisten kan oppgraderes fordi den nye USB-driveren og kabelsettet #506 for Windows 7 fungerer som det skal. Driveren fant jeg på disketten «Telescope control Software», versjon 5.53 (punkt 17 i utstyrslisten). Stjerne programmene på den gamle UIA-PCen er fra 28. desember 2020,  i stand til å styre ETX 90 teleskopet.

Her kan du lese mer om UiA teleskopene og deres egenskaper. A10. (pdf).

Finjustering av teleskopets timeakse – Driftsmetoden

Forklaringen tar utgangspunkt i figuren under. Den sorte sirkelen er himmelkulas ekvator med himmelpolen (P) i sentrum av sirkelen. Stedets meridian er linjen gjennom  Polen (P) og Senit (Z). Teleskopet har en østlig asimut feil fordi timeaksen peker mot et punkt på himmelen (P’) som ligger øst for himmelpolen (P). Står Polaris i sentrum av  synsfeltet og teleskopet står i “Polar Home Position”, vil Polaris ligge øst for himmelpolen. 

 

Himmelkula når timeaksen (P’) peker øst for NCP (P)

 

Figuren viser øyeblikket referansestjernen står både i syd, er på ekvator og  er plassert midt i teleskopets synsfelt. Referansestjernen er tegnet som en liten gul ring, den store ringen markerer teleskopets synsfeltet. På grunn av jordrotasjonen beveger synsfeltet seg langs himmelens ekvator når polen er P’ (blå sirkel) Referansestjernen beveger seg langs himmelens ekvator når polen er P (sort sirkel) Tegningen viser at referansestjernen beveger seg nedover i synsfeltet når stjernens beveger seg mot vest.  

Figuren viser også at teleskopets deklinasjonsakse (West’ – East’) må dreies mot klokka til den har samme retning som himmelkulas deklinasjonsakse (W – E). Retningen på teleskopets deklinasjonsakse justeres ved hjelp av asimut skruen.  

Drifter referansestjernen nedover i synsfeltet ligger timeaksen øst for Polen og asimut skruen roteres mot klokka til referansestjernen ligger rolig i synsfeltet.  

Her finner du hele Bloggen: Finjustering av teleskopets timeakse

Meade LX 200 10 inc ekvatorialmontert på pilar, UiA: 2010

Kileplattformen (Wedgen) ble i 2010 plassert på en pilar av betong festet til en betong platting ved hjelp av armeringsjern. Hvordan timeaksen ble justert kan du lese i artikkelen Meade LX 200 10 inc ekvatorialmontert på pilar UIA 2010. Wedgen på bilde kan regulere både høyde- og asimut vinkelen. I dag stå teleskopet LX 200 10” på Møvik, dessverre er asimutmotoren ødelagt.  

Når teleskopet står i “Polar Home Position” skal timevinkelen (HA) og deklinasjonsvinkelen (Decvære henholdsvis null timer nitti grader. I denne posisjonen skal timeaksen og teleskopaksen peke mot himmelens Nordpol.  

 

Kileplattformen for LX 200 10”, montert på pilar.

Problemer på Lesbos – teleskopets ekvatoriale montering fungerer ikke

Sommeren 2019 forsøkte jeg å montere den nye adapter plata på X-wedgen . X-wedgen er i utgangspunktet konstruert for Meade teleskopet LX 200 –  10 inch.  LX 200 teleskopet (tilsvarende vi har på Møvik) settes direkte på vippeplata og låses med tre bolter som skrues inn bunnplata. I motsetning til LX 200 teleskopet trenger LX 90 en adapter plate med tre «proturperanser» som er tilpasset de tre innfelte sporene i teleskopets bunnplate.  Det viste seg at de tre boltene som fulgte med hadde feil lengde. Det var vanskelig  å skaffe nye bolter på Lesbos. Har et ønske om å skaffe nye bolter i Norge og ta de med til Hellas. Det kan  først skje etter 20. august.

 

 

De tre boltene hindrer teleskopets bevegelse i deklinasjons-retningen

Du kan lese hele bloggen her:

Ekvatormontering av teleskopet på Lesbos juli 2019

Ekvatormontering av teleskopet på Lesbos – september 2018

Sommeren 2017 tok jeg 15 bilder av Trifid tåken i Sagittarius, alle med en eksponerings tid rundt ett minutt. I alt 4 av 15 bilder var uten azimuth feil, alle hadde høydefeil (ovale stjerner i vertikalretning). Denne undersøkelsen viser at Azimuth- og Altitude motorene er ustabile.

Bilde 1: Trifid tåken 2. august 2017 klokken 00.42.17 LT (Exp: 56s; ISO: 3200)

Årsaken til at alle stjernene i Bilde 1 er ovale med azimuth feil kan være at:

  1. de to motorene klarer ikke å følge stjernenes tilsynelatende bevegelse på himmelen ( den tilsynelatende endringen i azimuth og altutude er henholdsvis 12,6’ og -5,7’ i løpet av eksponeringstiden på 56 sekunder)1. Jeg vil ta i bruk kommanoden «Train Drive» i «Setup» menyen og lære opp motorene til å bli mer stabile2.
  2. teleskopet er et «mandags teleskop. Jeg måtte retunere teleskope til leverandør etter motorfeil
  3. teleskopet har overvekt. Canon kameraet med tilbehør veier 1085g og det store søketeleskopet Sky-Watcher (Bilde 2) med adapter og «align» bøyler veier omtrent 3 kg. Jeg vil neste gang fjerne det store søketeleskopet og erstatte Canon kameraet med kameraet Meade LPI og DSI, som veier henholdsvis 135g og 475g.
  4. teleskopet i horisontal posisjon egner seg ikke for astrofoto med eksponeringstider over 30 sekunder. LX 90 teleskopet fikk ekvatorial montering 3. september 2018, en stor dag for Metochi Observatoriet. Årsaken til denne oppgraderingen var et ønske om å ta bilder av objekter med lang eksponering.
Bilde 3: Metochi fikk et ekvatorialt montert teleskop 3. september 2018.

Hele bloggen finner du her:

Ekvatorialmontering av telekopet på Lesbos v3

Melkeveien gjennom Tekannen i Sagittarius

Bildebehandling kan føre til mange forskjellige versjoner av ett og samme bildet. Det første bildet i denne bloggen for eksempel, er et lite «kunstverk». «Kunstneren» har benyttet et kamera og et bildebehandlings program og «malt» stjernehimmelen over klosteret Metochi på Lesbos en sommerkveld i 2017. Jeg syntes dette bilde er bra fordi hensikten var å vise utsikten mot sentrum av Melkeveien fra amfiet bak klosteret.

I Bilde 2 har jeg fått redusert lyset fra Metochi en del, men jeg har ikke klart å fremheve flere detaljer Melkeveien.  Behandlings metoden jeg har benyttet i Bilde 2 har en negativ side, den har ødelagt den naturlige intensitets fordelingen i pikslene. Bildet er dårlig fordi jeg har ikke klart å oppnå hensikten med bildet, men bildet viser tilnærmet slik jeg opplevde stjernehimmelen med det blotte øye 25. juli 2017 klokken 22 lokal tid.

Les mer: Melkeveien gjennom Tekannen i Sagittarius (pdf)