Venuspassasjen 2004
Venuspassasjen 2012
Alle kategoriene
  1. I går startet jeg med Polaris i sentrum av synsfeltet, satt HA=12 og Dec=90 
  1. Polar Align: Easy Two Star. Autostar valgte Arcturus og Vega, strevde litt med å sentrer stjernene i synsfeltet. Gikk deretter til Altair, sentrerte og synkroniserte og deretter gikk jeg til Delta i Aquilae (den sydlige referansestjernen i Driftsmetoden). Vellykket! Delta Aquiliae hadde transit klokken 23:39. Okularet 12mm Metric ble rotert til den linære 50-linjen stod vertikalt og stjerne ble plasser i ringen midt den lineære linjen.  
  1. Stjernen beveget seg sakte nedover langs linjen, det vil si at P’ lå øst for P. Observerte nedadgående bevegelse flere ganger: Az-skruen ble roter mot høyre til stjernen begynte å bevege seg oppover i synsfeltet, Az-skruen ble til slutt dreid litt til venstre.  

Peker Timeaksen, etter denne justeringen, mot himmelens nordpol? 

  1. Det blir spennene å se om svaret er Ja  
  1. Mens jeg ventet på stjernetransitten, fikk jeg tatt noen  jpg-bilder av Saturn. Det kom som en  overraskelse at Saturn beveget seg så raskt i kameraets synsfelt, 
  2. Bildene er alle jpg-bilder, liten oppløsning, kontrastbehandlet (Planet, gamma 1,10)

Saturn