Venuspassasjen 2004
Venuspassasjen 2012
Alle kategoriene

Klokken 13:15: er hele Merkur inne på solskiven