Finjustering av solteleskopet

Foto av sola viser to markerte flammetunger (engelsk: spicules)

Vi eksperimenterer med å ta bilder fra det vi ser i solteleskopet. Gode bilder krever gode observasjonsforhold, nøyaktig fokusering og at filteret er riktig justert.

Det røde lyset som vi ser på bildet er hydrogenet i kromosfæren. Hydrogen sender ut rødt lys når elektronet hopper fra bane 3 til bane 2. Lyset som treffer webkameraet har en bølgelengde på 656,28nm (usikkerheten er 0,05nm).

 

 

Spicules er en sky av gass som kommer opp av kromosfæren med stor fart (20km/s). I løpet av 15 minutter er de borte (Kilde: Universe, 2012). Kromosfæren har en tykkelse som er grovt regnet lik Jordens diameter (12 000km).

Denne artikkelen vil bli oppdatert (og vil gi en rapport om finjustering av solteleskopet).

 

Solteleskopet LS60T H-alpha. Blokkeringsfilteret LS50F H-alpha er ikke montert