Solens kromosfære – et nytt forsøk

Bildet er tatt 20. april 2013 klokken 12:47:29. Denne gangen har vi benytte Canon EOS 60Da, et spesialkamera for astrofotografering. Sammenliknet med EOD D60, har dette kameratet større følsomhet (X3) i den infrarøde delen av spekteret. Eksponeringstiden er 1/13 sekund og ISO-verdien er 230.

 

Teleskopet som er benyttet Lunt Solar System av type LS60TH-alfa med et filter av typen LS50F H-alfa. Dette «double stacking» systeme gir en båndbredde på 0,05nm.

Bildet er kopi av et RAW-bilde framkalt i Digital Photo Professional.  Bildet er beskåret ved hjelp av utklippsverktøyet i Windows 7.

Okularet som er benyttet har en brennvidde på 25mm.

Bildet viser komosfæren. Vi ser flammetunger på randen av Sola. Under de hvite områdene ligger solflekkene. Her er aktiviten høy.

Kvaliteten på bildet er dårlig sammenliknet med bildet som vi opplever med det blotte øyet. Målet er å bli bedre. Spesielt må jeg forbedre fokusinnstillingen. Her trenger jeg hjelp. En må dreie på fokusknappen, og en må vurdere bildet.