Astronomi kurs på Metochi – juli 2017 (Uke 30)

Bildet viser Observatoriet på Metochi, et studiested for Universitetet i Agder i Hellas. I bakgrunnen ser vi Metochi et klosteranneks til det kjente Limonosklosteret på øya  Lesbos i Egeerhavet. Metochi ble grunnlagt på 1500 tallet.  Studiestedet har sitt eget «amfi» som er tilrettelagt for observasjon av stjernehimmelen.  Mine opplevelser under stjernehimmelen på Lesbos har inspirert meg til å tilrettelegge et kurs for lærere og studenter som ønsker å lære mer om formidling av historisk- og ny kunnskap om verdensrommet.

Foto: Øyvind Tobiassen (Amatørastronom)

Vi legger opp til læring gjennom opplevelser: Vi skal «reise ut» i verdensrommet med det blotte øye og med teleskoper og ta «live» bilder med digitale kamera. Vi skal sette fokus på objekter som har vist veien til den kunnskapen vi har om verdensrommet i dag.

Hilsen Tarald

Les mer: «En uke på Metochi» skrevet av Øyvind Tobiassen (Teleskopoperatør på kurset «Praktisk Astronomi» sommeren 2016)