Tycho Brahe Observatoriet til Møvik

Ragnar Kalleberg (leder av Observatorie komitéen) viser hvor teleskopets fundamentet skal plasseres. Han ser for seg symmetrilinjen (linjen som bestemmer observatoriets posisjon på plattingen) fra sentrum av kanonstillingen, gjennom teleskopets deklinasjonspunkt og opp til toppen av kuppelen

Jeg er mektig imponert over dugnadsinnsatsen foreningens medlemmer har gjennomført så langt. Fundamentet, med den sirkelrunde delen var flott.

Håper på at det planlagte teleskopfundamentet blir tilstrekkelig stabilt.

Etter min mening bør vi drenere alt vann fra Observatoriet vekk fra plattingen. Spørmålet er om Astronomiforeningen i Agder har rå til en vanntett membran?

Monteringen av teleskopsokkelen krever praktisk kunnskap om meridianens retning over Observatoriet.. Skal vi bruke Solas meridianpassasje, Polaris eller Jordens magnetfelt osv eller finnes det andre metoder som kan gi sokkelen riktig posisjon?

Tarald