Nytt regulerbart fundament

Vi har over lengre tid hatt problemer med teleskopets poljustering. Vi har ikke har mulighet for justering av ekvatorialvinkelen (horisontalnivået) og azimuthvinkelen (øst/vest retningen). En korrekt utgangsstilling (home position) er avgjørende for en rask lokalisering objektene på himmelen. Skal besøkstjenesten fungere optimalt må vi raskt finne fram til stjernene. Fotografering med lange eksponeringstider krever også korrekt utgangsstilling. Firmaet OPS Mekanisk har funnet en løsning for oss.

Pilaren hviler på 8 regulerbare bolter for justering av horisontalnivået. Bildet viser også hvordan vi kan regulere teleskopet i øst-vest retning, vi kan regulere et ytre kraftmoment i begge retninger.

En takk til Dag Eigil Brubakken, Roger Lomeland og firmaet OPS Mekanisk som utførte jobben på en rask og effektiv måte. Vi ser fram til observasjonene i framtiden.