Maksutov-Cassegrain teleskopet ETX 90 – Optikk

Strålegangen fra linse til okular: ETX 90 teleskopet er en Cassegrain konstruksjon1 med hull i primærspeiletLysstrålene går fram og tilbake 3 ganger i området mellom primær– og sekundærspeil, en strekning på 900mmDen konkave kulelinsen og det konvekse kulespeilet øker fokuslengden med omtrent 40%, fra 900mm til 1250mm.  

Tegningen viser den konkave kulelinsen øker vinkelen i forhold til den optiske aksen. Linsen er divergerende eller negativ når kuleflaten på utsiden av teleskoprøret (R1) mindre radius kuleflaten på innsiden av røret (R2)5Legg merke til det konvekse kulespeilet har samme radius som linsens kule flate R2(En nærsynt person benytter en negativ  kulelinse fordi lyset skal nå fram til netthinnen). Det konvekse kulespeilet er også negativt og vil også divergere lysstrålene  og øke teleskopets fokuslengde6 Strålene går ut gjennom hullet i primærspeilet og samles i teleskopets fokusplan foran planspeilet. Planspeilet reflekterer lyset til okularet i senitholderen.  

Vertikal og horisontal flipp: Bildeav objektet med okularet i senitholderen er flippet vertikalt (speilvendt). Vender vi planspeilet horisontalt og lar lyset gå direkte gjennom fotoporten og okularet uten retningsforandring, vil  bildet bli både speilvendt og orientert opp-ned. Observasjon av objekter på bakken eller stjerner i nærheten av horisonten kan vi med fordel benytte 45 grader prismet i fotoporten fordi synsfeltet er orientert i riktig retning. Det er mer behagelig å benytte  okularet i senitholderen når stjernene står høyt på himmelen, legg merke til at synsfeltet i denne posisjonen er speilvendt. 

Les videre her:

Maksutov Cassegrain teleskopet Meade ETX-90 – Optikk