Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Venus

Teleskopet ut på verandaen

Praktisk astronomi krever gode rutiner, et teleskop som fungerer og mye trening både innendørs og utendørs. I Andøysløyfen står teleskopet i «Polar Home Position» bak døren ut til verandaen. En viktig del av «Align» prosedyre er… Continue reading