Finjustering av teleskopets timeakse – Driftsmetoden

Forklaringen tar utgangspunkt i figuren under. Den sorte sirkelen er himmelkulas ekvator med himmelpolen (P) i sentrum av sirkelen. Stedets meridian er linjen gjennom  Polen (P) og Senit (Z). Teleskopet har en østlig asimut feil fordi timeaksen peker mot et punkt på himmelen (P’) som ligger øst for himmelpolen (P). Står Polaris i sentrum av  synsfeltet og teleskopet står i “Polar Home Position”, vil Polaris ligge øst for himmelpolen. 

 

Himmelkula når timeaksen (P’) peker øst for NCP (P)

 

Figuren viser øyeblikket referansestjernen står både i syd, er på ekvator og  er plassert midt i teleskopets synsfelt. Referansestjernen er tegnet som en liten gul ring, den store ringen markerer teleskopets synsfeltet. På grunn av jordrotasjonen beveger synsfeltet seg langs himmelens ekvator når polen er P’ (blå sirkel) Referansestjernen beveger seg langs himmelens ekvator når polen er P (sort sirkel) Tegningen viser at referansestjernen beveger seg nedover i synsfeltet når stjernens beveger seg mot vest.  

Figuren viser også at teleskopets deklinasjonsakse (West’ – East’) må dreies mot klokka til den har samme retning som himmelkulas deklinasjonsakse (W – E). Retningen på teleskopets deklinasjonsakse justeres ved hjelp av asimut skruen.  

Drifter referansestjernen nedover i synsfeltet ligger timeaksen øst for Polen og asimut skruen roteres mot klokka til referansestjernen ligger rolig i synsfeltet.  

Her finner du hele Bloggen: Finjustering av teleskopets timeakse