Synkroniseringsprosedyre for teleskopet på Metochi

I dette innlegget beskriver jeg synkroniseringsprosessen fra jeg tok av presenningen til jeg fant Saturn ved hjelp av programmet «Easy Alignment». Dato, tid og posisjon satt jeg manuelt i Setup-menyen siden teleskopets GPS sensor ikke fungerte. Polaris lot seg enkelt sentrere ved hjelp av breddeskruen og asimutskruen. Programmet «Easy Alignment» fungerte fint. Referansestjernene var lett å finne med piltastene i fjernkontrollen og Saturn ved hjelp av «GoTo»-funksjonen. Med Saturn sentrert i synsfeltet, ble Meade kameraet koplet til teleskopet, og Saturn sto «live» på PC-en! En fin kveld under stjernehimmelen på Metochi.

 

Steg 1: Presenningen fjernes og teleskopet settes i «Polar Home Position»

Presenningen beskytter teleskopet mot UV-strålingen fra Sola når teleskopet ikke er i bruk (bilde 1). Den vanntette presenningen er enklest å tre over teleskopet når den optiske delen står 180o i forhold til «Polar Home Position» (bilde 2). Når teleskopet klargjøres til bruk må presenningen selvsagt tas av, og teleskopet settes tilbake til «Polar Home Position» (bilde 3) ved å dreie den optiske sylinderen 180o  tilbake rundt deklinasjonsaksen.

.

Bilde 1: Teleskopet med presenning

Bilde 2: Teleskopets stilling under presenningen

Bilde 3: Teleskopet i «Polar Home Position»

Det er nødvendig å kontrollere om startposisjonen, Polar Home Position, er satt korrekt. Timevinkelen og deklinasjonsvinkelen justeres med fjernkontroll. Timevinkelen skal være 12 timer, det vil si at deklinasjonsaksen er horisontal og peker i øst-vest retning. Deklinasjonsvinkelen skal være 90 grader.

Nå er teleskopets retning (timeakse) satt. Synkroniseringsprosessen avsluttes ved å plassere teleskopets timeakse mot himmelens nordpol (Polaris). Vi må avvente at Polaris blir synlig på stjernehimmelen, det skjer normalt ved «Nautical Dusk» som vi finner i appen Skysafari. (Nautical Dusk i dag var klokken 21.38, det vil si at Polaris ble synlig omtrent en time etter solnedgangen.) Polaris sentreres ved hjelp av breddeskruen og asimutskruen ved hjelp av wedgen.

Steg 2: Innstillinger for «AutoStar» velges og teleskopet synkroniseres

Det skal gjøres innstillinger i Setup-menyen i fjernkontrollen. Se listen under. Det er kun Date og Time som må settes opp hver gang ved oppstart, så lenge GPS-sensoren er ut av drift. NB! Merk at teleskopet først er klart for synkronisering når alle innstillingene er gjort. Synkroniseringen startes etter den siste innstillingen, Align > Easy, og bekreftes med Enter.

  • Setup > Telescope > Date: (Dato)
  • Setup > Telescope > Time: (Klokkeslett)
  • Setup > Telescope > Daylight Saving (sonetid): Yes
  • Setup > Telescope > Mount: Polar
  • Setup > Target: Astronomical
  • Setup > Sight: Metochi
  • Setup > Telescope > Align: Easy (Two-Star) Alignment

Når den siste innstillingen, Align: Easy Alignment, bekreftes med Enter, går teleskopet til den første referansestjernen og så til den andre referansestjernen. Denne kvelden valgte teleskopet  den lyssterke kjempestjernen Arctures i Bjørnepasseren som sin første referanse og Vega i Luren som referanse nummer to.

Steg 3: Referansepunktene kontrolleres

Hver av referansepunktene kan justeres til sentrum av synsfeltet ved hjelp piltastene med påfølgende trykk på Enter. AutoStar bekrefter om prosedyren er korrekt gjennomført. Programmet gir da tilbakemeldingen «Alignment Successful».

Steg 4: Teleskopet styres til Saturn

I Object-menyen i fjernkontrollen velges hvilket himmelsobjekt teleskopet skal vise. Velg og bekreft med Enter.

Object > Solar System > Saturn.

 

 

Kveldens høydepunkt klokken 23:46 – 26. juli 2019

Jeg fikk testet astrokameraet Meade LPI-G for første gang her på Metochi. Kameraet er montert til 45o-prismet (bilde 4), koplet til USB porten og styrt av «SkyCapture».

Bilde 4: Kameraet Meade LPI-G overfører bildet av Saturn live til PC-skjermen.

 

Satte kameraet i «Video Mode», fant passende eksponeringstid og fokuserte. Trykket på «Snap»-knappen og fikk fram bilde av Saturn (bilde 5) på PC-skjermen. Resten av oppholdet her i Helles vi gå med til å bli bedre kjent med teleskopet og lære å bruke Meade LPI kameraet for å forbedre bildekvaliteten.

Bilde 5: Programmet SkyCapture viser Saturn på PC-skjermen.