Venuspassasjen 2004
Venuspassasjen 2012
Alle kategoriene

Stålsøylen ble sjauet opp og løftet på sitt fundament.Ragnar (t.h.) på sokkelen sammen med pilaren.
Michael (t.v.) er en av de mange som har deltatt i det fantastiske dugnadsarbeid som AiA medlemmene har utført så langt.