Venuspassasjen 2004
Venuspassasjen 2012
Alle kategoriene

Det var stor aktivitet i stua op Møvig under monteringen av UiA teleskopet.

 

 

Formannen i astronomiforeningen Trond Hugo Hermansen satt igang motorene. Ragnar Kalleberg smiler fornøyd til høyre i bildet. Han ser at konstruksjonen av den rullende treplattformen fungerer som planlagt. Terje Høiesen sitter i synsfeltet bak teleskopet og opplever begivenheten på avstand.