Astrofotografering med teleskopet Meade ETX-90 PE og Canon EOS 60Da/20D

Astrofotografering med nytt utstyr prøves ut ved å ta bilde av naboens tak. Neste skritt vil være å ta bilde av månen.

 

Live-sending (direkteavspilling) av naboens takstein

 

Sammenkopling av kamera og teleskop

Sylinderen mellom kameraet og teleskopet kopler sammen kameraet og teleskopet. Sylinderen er skrudd fast til teleskopets fotoport. Kameraet er koplet til sylinderen i den andre enden ved hjelp av et objektiv-adapter. Vi kan tenke oss teleskopet med sylinderen er en stor telelinse som koples til kameraet på vanlig måte. Objektiv-adapteren kalles i katalogen for «Omegon T2-Ring Canon EOS».

Valg av objekt og justering av fokus

Før «live-sendingen» blir speilvenderen satt i vertikalstilling. I denne fasen blir objektet valgt og den nødvendige fokuseringen blir gjennomført.

Kameraet koples til programmet MaxIm eller Canon «Utility»

Lyset fra naboens taksteinene treffer sensoren når speilvenderen står parallelt med lysstrålene.  Vi får en «live-sending» fra taksteinene på naboens hus vist på kameraets LCD-skjerm og i MaxIm-vinduet på PC-skjermen.