Kometen Ison 6. november 2013 kl 05:57

Stjernekartet SkyMap viser kometens posisjon 6. november kl 05:57. Den oransje stjernen i bildet har lysstyrke 9,67. De andre stjernene har en lysstyrke fra 12 til 14. Bildet til høyre viser kometen Ison. Komten har en lysstyrke på 13, en faktor 250 mindre enn forventet. Forventet lysstyrke er 7,2. Kometens høyde over horisonten er 23 grader i retning 126 grader (kompasskurs eller azimuth).

Ekponeringstiden er 50 sekunder, ISO Auto, Canon EOS 60Da. Bildet er ikke behandlet eller kalibrert.

Dette bildet er en sum av Ison kl. 05:57:01 (se bildet over) og et bilde tatt kl. 06:04:22 (4 minutter og 21 sekunder senere). Legg merke til at signal-støy forholdet er redusert. «Dobbeltstjernene» viser hvor mye kometen har beveget seg i løpet av ca 4,5 minutt. Flere stjerner blir synlige. Bildet antyder også komethalen.

Bildet til høyre er et reelt bilde av Skypmapbildet til venstre