Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Lovejoy

Kometen Lovejoy (mag 8.0) klokken 06:02:11; 26. november 2013. Kometen ligger sydøst for haletippen til Storebjørn, avstanden ut til kometen 64,5 millioner km (0,43 AU). Bildet er en sum av 7 bilder, den totale eksponeringstiden er 140 sekunder, kamerates (Canon EOS 60Da) ISO verdi er 640. Stretch mode: Moon (MaxIm). Lysforurensingen er borte på grunn av et stort signal/støy forhold. Bildet viser kometkjernen og komaen rundt kjernen og en vifteformet hale. Continue reading

Kometen Lovejoy passerer stjernen GSc 2518-1017 (m=12,09) i stjernebildet LMi (Leo Minor – Den lille løven) kl 04:42:34.

Eksponeringstid 30 sekunder; ISO 2000. Bildet er ikke støybehandlet. Bildet er «color convert» og «convert to Mono». Stjernen viser «smultringeffekt». Fokuseringen kan bli bedre. Bildet av Ison viser bedre fokus, fordi stjernen Spica i Jomfruen ble benyttet til fokusering av teleskopet. Ison passerte rett nord for Spica da bildet ble tatt. Continue reading