Venuspassasjen 03.06.1769

Størrelsen på Solsystemet ble ikke bestemt med tilstrekkelig nøyaktighet etter Venuspassasjen i 1761. Astronomene fant stor spredning i måleresultatene. Avstanden fra Jorden til Solen varierte fra 123 millioner til 153 millioner kilometer. Den minste avstanden som ble observert var 18 % mindre enn dagens verdi på 149,60 millioner kilometer. Astronomene var naturligvis skuffet. De hadde forventet et bedre resultat, men de gav ikke opp. Neste venuspassasje og ny mulighet til et bedre resultat skulle komme åtte år senere, den 3. juni 1769. Astronomene i Europa satt i gang forberedelsen til passasjen. Skulle resultatet da utebli, ville en måtte vente på en ny sjanse ved neste passasje som først ville skje 105,5 år senere i desember i 1874.

HMS Bark Endeavour, seilskuta som James Cook benyttet på sin første reise til Tahiti, 1768-1771
(Bilde: Wikipedia, Samuel Atkins, 1794).

Denne artikkelen setter fokus på de forbedringer i målemetodene som ble gjort i forhold til 1761-passasjen. Artikkelen viser også at avstandene som ble målt i 1769-passasjen lå i intervallet fra 150 millioner km til 151 millioner km. Dette var en stor forbedring. Tallene baserer seg på over 600 rapporter (Sellers, 2001, s.153).

Professor Thomas Hornsby ved Oxford som i 1771 (Ibid.) vurderte kvaliteten på rapportene og trakk fram rapportene fra fem ekspedisjoner. Data fra Vardø (Hell), Kola Halvøya (Stepan Rumovsky), Hudson Bay (Joseph Dymond og William Wales), California/Mexico (Jean Chappe) og Tahiti (James Cook og Charles Green) førte til at avstanden fra Jorden til Solen ble bestemt til 150,8 millioner km. Målingen med parallellaksemetoden i 1769 resulterte altså i en verdi med et avvik på 0,80 % i forhold til dagens radarmålinger.

Les vedlegget