Meade LX 200 10 inc ekvatorialmontert på pilar, UiA: 2010

Kileplattformen (Wedgen) ble i 2010 plassert på en pilar av betong festet til en betong platting ved hjelp av armeringsjern. Hvordan timeaksen ble justert kan du lese i artikkelen Meade LX 200 10 inc ekvatorialmontert på pilar UIA 2010. Wedgen på bilde kan regulere både høyde- og asimut vinkelen. I dag stå teleskopet LX 200 10” på Møvik, dessverre er asimutmotoren ødelagt.  

Når teleskopet står i “Polar Home Position” skal timevinkelen (HA) og deklinasjonsvinkelen (Decvære henholdsvis null timer nitti grader. I denne posisjonen skal timeaksen og teleskopaksen peke mot himmelens Nordpol.  

 

Kileplattformen for LX 200 10”, montert på pilar.

Vi fant Rigel – en stor opplevelse på Møvik 05.02.2019

Amatørastronomene fikk teleskopet Meade ETX-90 ut av skapet. Vi strevde litt med deklinasjonskalaen (Dec-skalaen) og rektascensjonsskalaen (RA-skalaen). Vi fant Rigel, den sterkeste stjernen (m=+0,28) i Orion rett nord for Haren.  Det var gøy å oppleve at timevinkelen (HA=0h11m) og deklinasjonen (Dec = -8 grader) stemte med informasjonen i stjernekartet. Vi fikk også bekreftet «Align Successful» med hjelp av mobiltelefonen. Vi fikk alle oppleve gleden med å få noe til og at Newtons lover kan inspirere og glede oss i astronomiforeningen.

Fortsett å lese «Vi fant Rigel – en stor opplevelse på Møvik 05.02.2019»