Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Installasjon

Det elektriske anlegget (230V) på plass. Elektriker Mardon Pedersen (YIT) er fornøyd.

Continue reading