Venuspassasjen 2004
Venuspassasjen 2012
Alle kategoriene

Det elektriske anlegget (230V) på plass. Elektriker Mardon Pedersen (YIT) er fornøyd.