Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Ariy

Teorien sier at teleskopets diffraksjonsgrense og øyets evne til å se detaljer bestemmer teleskopets største forstørrelse Continue reading