Ekvatormontering av teleskopet på Lesbos – september 2018

Sommeren 2017 tok jeg 15 bilder av Trifid tåken i Sagittarius, alle med en eksponerings tid rundt ett minutt. I alt 4 av 15 bilder var uten azimuth feil, alle hadde høydefeil (ovale stjerner i vertikalretning). Denne undersøkelsen viser at Azimuth- og Altitude motorene er ustabile.

Bilde 1: Trifid tåken 2. august 2017 klokken 00.42.17 LT (Exp: 56s; ISO: 3200)

Årsaken til at alle stjernene i Bilde 1 er ovale med azimuth feil kan være at:

  1. de to motorene klarer ikke å følge stjernenes tilsynelatende bevegelse på himmelen ( den tilsynelatende endringen i azimuth og altutude er henholdsvis 12,6’ og -5,7’ i løpet av eksponeringstiden på 56 sekunder)1. Jeg vil ta i bruk kommanoden «Train Drive» i «Setup» menyen og lære opp motorene til å bli mer stabile2.
  2. teleskopet er et «mandags teleskop. Jeg måtte retunere teleskope til leverandør etter motorfeil
  3. teleskopet har overvekt. Canon kameraet med tilbehør veier 1085g og det store søketeleskopet Sky-Watcher (Bilde 2) med adapter og «align» bøyler veier omtrent 3 kg. Jeg vil neste gang fjerne det store søketeleskopet og erstatte Canon kameraet med kameraet Meade LPI og DSI, som veier henholdsvis 135g og 475g.
  4. teleskopet i horisontal posisjon egner seg ikke for astrofoto med eksponeringstider over 30 sekunder. LX 90 teleskopet fikk ekvatorial montering 3. september 2018, en stor dag for Metochi Observatoriet. Årsaken til denne oppgraderingen var et ønske om å ta bilder av objekter med lang eksponering.
Bilde 3: Metochi fikk et ekvatorialt montert teleskop 3. september 2018.

Hele bloggen finner du her:

Ekvatorialmontering av telekopet på Lesbos v3