Venuspassasjen 2004
Venuspassasjen 2012
Alle kategoriene

Dessverre må vi sende teleskopet tilbake til leverandør. Motoren som innstiller høyden over horisonten sviktet, det samme gjorde GPS systemet. Vi oppdaget løse kontakter, disse ble festet med silikon. På bildet forsøker Tarald med en olivenkvist å plassere silikondråpen på rigtig sted. Deretter ble teleskopet for andre gang satt i «Home Position og vi startet «The Align Procedure». Prosedyren lot seg ikke gjennomføre fordi GPS systemet sviktet og motoren klarte ikke å bevege teleskopet i vertikalretning.

Metochi kan ikke leve med et teleskop som ikke er til å stole på, vi ønsker at leverandør sender oss et nytt LX90 teleskop så fort som mulig.