Venuspassasjen 2004
Venuspassasjen 2012
Alle kategoriene

I sin artikkel fra 08.11.2019 skrev Tor Martin Lien en nyhetsartikkel på universitetets sider:

«Tycho Brahe-observatoriet fra tak til tak. Stjerneobservatoriet som sto på toppen av Niels Henrik Abels hus på Campus Kristiansand, er nå klar til stjernetreff på taket av en bunker på Møvik Fort ytterst i Vågsbygd. […]»

Les hele artikkelen!


Les artikkelen fra 08.11.2019. Foto: Tor Martin Lien, UiA.