En merkedag for Tycho Brahe Observatoriet 11.02.2019

Alt gikk bra på den luftige ferden ned fra realfagsbygget på Universitet i Agder (UiA). Nå skal kuppelen og kontrollrommet lagres midlertidig på Mjåvann. Når snøen er borte på Møvik og fundamentet i kanonstillingen ferdigstilt, skal alt flyttes til kanonstillingen på Møvik.

Kuppelen på vei ned fra taket.

Jeg er glad for at UiA har donert Tycho Brahe Observatoriet til Astronomiforeningen i Agder (AiA) og er sikker på at foreningen har den praktiske og teoretiske kompetansen som må til for å ta vare på og videreutvikle observatoriet. Observatoriet vil få en flott posisjon i landskapet, fri horisont mot syd og en fantastisk utsikt mot hele himmelkula. Stedet egner seg også for observasjon med det blotte øyet.

Når observatoriet har inntatt sin nye plass på Møvik, har jeg et ønske om at stjernehimmelen kan formidles «live» over nettet til PC.

Det har vært fantastisk å få oppleve medlemmenes innsats med flere hundre dugnadstimer og deres betydelige økonomiske bidrag for å få dette til. Prosjektet er moro, og pensjonistene i foreningen holder seg unge ved å overta ansvaret for observatoriet.

Infoskift: Her bygger UIA nye etasjer. Tycho Brahe Observatoriet må av den grunn flyttes.

Kuppelen løftes (Foto: Cornelia Brodahl).

Entreprenøren sager hull i taket og monterer løftestroppene (Foto: Cornelia Brodahl).

Observatoriet på vei mot lastebilen.

Til slutt kommer teleskoppilaren/fundamentet som fraktes direkte til AiA-brakka på Møvik.