Metochi amfiet bygges i skråningen bak UiAs studiesenter på Lesbos

Bildet viser store steiner i sirkel foran gravemaskinen markerer starten til et amfi som skal gi plass til et teleskop. Amfiet plasseres like nedenfor stien som fører opp til Limonos kloster.

Fra amfiet kan man se Kallonibukta i horisonten og hele den sydlige himmelkula. Georgios Konstantinidis er arkitekten, han satte «spaden i jorda» tidlig i mars og amfiet vil stå klar til bruk i juni dersom alt går etter planen. Amfiet inneholder en åpen rund sene, sitteplassene blir plassert i sirkelbuer på nordsiden av scenen.

De varme og mørke sommerkveldene i Hellas gjør observasjon av stjernehimmelen til en stor opplevelse. På Lesbos trenger vi ikke å vente lenge på neste observasjonskveld, fordi været er som regel veldig bra. I Norge er de lyse sommernetter for mange en stor opplevelse, men de egner seg dårlig for observasjon av stjernehimmelen. Observasjonsforholdene her på Lesbos er svært gode, vi ser Melkeveien med det blotte øyet og objekter på himmelen som ikke er synlig fra Norge. Gode observasjonsforhold betyr lite lys fra bebyggelsen i nærheten, klar luft og godt og varmt. Forholdene på Lesbos innbyr til observasjon og refleksjon, vi gleder oss til amfiet er ferdig.

Et nytt teleskop kommer på plass i amfiet i løpet av sommeren dersom alt går etter planen. En ny verden vil da åpne seg for Metochis gjester: Teleskopet kan samle inn lys fra galakser som har beveget seg gjennom Universet i mange millioner år. Vi kan studere unge, gamle, døende stjerner, og stjerner som har gruppert seg i store kulehoper. Med teleskop ser vi flere stjerner, og vi kan se nærmere på noen kjente historiske stjerner, stjerner som har gitt oss kunnskap om Universet vårt.