Eros i opposisjon januar 1931 – parallaksemålinger

Den tyske astronomen Gustav Witt (1866-1946) og hans assistent Felix Linke oppdaget i 14. august 1898 et svakt objekt på en fotografisk plate.  Objektet fikk navnet Planet DQ og fikk senere fikk navnet Eros 433. Eros var en av mange asteroider som astronomene hadde oppdaget på 1800-tallet, den første fikk navnet Ceres 1 og ble allerede oppdaget i 1801. Eros var en liten asteroide som fikk stor betydning fordi den en gang hvert 37 år kom nærmere Jorden enn både Mars og Venus.

 

Romsonden NEAR Shoemaker besøkte asteroiden Eros I året 2000 (NASA)

 

I 1931 observerte mange astronomer Eros, observatoriene som deltok i prosjektet hadde det beste utstyret for posisjonsmåling av Eros i forhold til nærliggende stjerner. Nesten 3000 fotografier ble tatt av asteroiden fra 25 ulike steder på Jorden.

 

Det var Harold Spencer Jones (1900-1960) som koordinerte det globale Eros prosjektet, han beregnet Solens parallakse til 8,790 buesekunder, som gir en midler avstanden på 149,675 millioner kilometere. Jones mente at Eros parallaksen gav dimensjonen på solsystemet med tilstrekkelig nøyaktighet. Men den dramatiske historien om Solen parallakse slutter ikke her, etter andre verdenskrig ble metoden endret. Radarpulser ble sendt mot Venus, ekkoet ble fanget opp og parallaksen ble bestemt til 8,794 buesekunder som gir en astronomisk enhet på 149,6 millioner km. Radarmålingene førte at tredje desimale i Eros parallaksen ble i 1964 endret fra 0 til 4.

Les vedlegget