Venuspassasjen 2004
Venuspassasjen 2012
Alle kategoriene

Fakultetet for realfag benyttet anledningen å åpne observatoriet på taket av Niels Henrik Abels hus under Venuspassasjen 8. juni 2004. Dekan Per Kristian Egeberg holdt åpningstalen. Begivenheten ble dokumentert i UiAs nettavis ved informasjonsrådgiver Tor Martin Lien.

Tarald Peersen og dekan Per Kristian Egeberg venter på livlig observasjonsaktivitet