Artikkel 2 om verdensrommet – Holmes komet

Kometen 17P/Holms 12. november 2007

Kometen Holmes ble observert av UiA-teleskopet 12. november 2007, en rekke bilder ble tatt av komaen og kometens sentrale områder. Kometens posisjon på himmelen ble bestemt og lysstyrken kunne relateres til de kjente stjernene som hadde samme posisjon som kometen 12. november. Artikkelen beskriver kjente kometer og hvordan kunnskap om kometene har utviklet seg. Til slutt tar artikkelen for seg meteorsvermer, disse svermene mener astronomene er ”utbrente” komter som Jorden passerer i løpet av sin årlige rotasjon i verdensrommet.

Kometen 17P/Holms 12. november 2007
UiA-teleskopet: Meade 10”, primærfokus,
Canon EOS 20D 4 bilder her addert (Eksponeringstid 4×30 sek).

Komaen er transparent, vi kan se en ”Perlesnor” (nederst til høyre) av stjerner med magnitude på 4.

Artikkel om Holmes komet